O nás Nabízíme Jak se přihlásit Výuka a výcvik Závěrečná zkouška Kondiční jízdy Školení řidičů Ceník Fotogalerie Odkazy Další činnosti Kontakt

Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška probíhá v jeden den na městském úřadě provádí ji s Vámi zkušební komisař Městskéhu úřadu v Chebu nebo v Aši ( dle sídla provozovny autoškoly ) a skládá se ze 3 částí:

  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut),který se provádí elektonickou formou ( na PC)
  • zkouška z praktické jízdy

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč

Opakovací zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.