O nás Nabízíme Jak se přihlásit Výuka a výcvik Závěrečná zkouška Kondiční jízdy Školení řidičů Ceník Fotogalerie Odkazy Další činnosti Kontakt

Jak se přihlásit

Podle zákona č. 247/2000 Sb. §13 novelizovaného 1. 4. 2008 je každý žadatel o řidičské oprávnění povinen žádost o řidičské oprávnění a dále je třeba předložit posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel potvrzený od praktického lékaře. Cizí státní příslušníci musí doložit povolení k trvalému pobytu nebo povolení k přechodnému pobytu dle zákona 247/2000 Sb. §13 odst.3b.

Poté osobmě nebo e-mailem kontaktujte autoškolu.

Potřebné formuláře

Žádost o přijetí k výuce a výcviku (tiskněte prosím oboustranně) formát DOC formát PDF
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel formát DOC formát PDF
Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti formát DOC formát PDF